Bảng giá tên miền

Bảng giá tên miền .VN

Tên miền Việt Nam do Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) trực thuộc bộ Thông tin và truyền thông quản lý, cấp phép. Các đại lý được quyền khởi tạo và gia hạn đăng ký tên miền.

Tên miền .VN

Lệ phí đăng ký (*)
(Không chịu thuế)

(1)

Phí duy trì (*)
(Không chịu thuế)

(2)

Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm đầu
(Chưa bao gồm 10% VAT)

(3)

Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm tiếp theo
(Chưa bao gồm 10% VAT)

(4)

Tổng số tiền năm đầu
(Đã bao gồm 10% VAT)

(1 + 2 + 3) + 3 * 10%

Tổng số tiền năm tiếp theo / năm
(Đã bao gồm 10% VAT)

(2 + 4) + 4 * 10%

.vn 200,000 ₫ 350,000 ₫ 200,000 ₫ 100,000 ₫ 770,000 ₫ 460,000 ₫
.com.vn | .net.vn | .biz.vn 200,000 ₫ 250,000 ₫ 200,000 ₫ 100,000 ₫ 670,000 ₫ 360,000 ₫
.gov.vn | .org.vn | .edu.vn | .pro.vn | .ac.vn | .info.vn | .health.vn | .int.vn và Tên miền địa giới hành chính .vn 120,000 ₫ 150,000 ₫ 200,000 ₫ 100,000 ₫ 490,000 ₫ 260,000 ₫
.vn có 1 ký tự 200,000 ₫ 40,000,000 ₫ 200,000 ₫ 100,000 ₫ 40,420,000 ₫ 40,110,000 ₫
.vn có 2 ký tự 200,000 ₫ 10,000,000 ₫ 200,000 ₫ 100,000 ₫ 10,420,000 ₫ 10,110,000 ₫
.name.vn 30,000 ₫ 30,000 ₫ 20,000 ₫ 20,000 ₫ 82,000 ₫ 52,000 ₫
Tên miền Tiếng Việt Miễn phí 20,000 ₫ 20,000 ₫ 20,000 ₫ 42,000 ₫ 42,000 ₫

Chuyển tên miền .VN về LAOCAIWEB.COM Phí chuyển nhà đăng ký
(1)
Phí duy trì (*)
(Không chịu thuế)
(2)
Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm tiếp theo
(Chưa bao gồm 10% VAT)
(3)
Tổng số tiền năm tiếp theo / năm
(Đã bao gồm 10% VAT)
(1 + 2 + 3) + 3 * 10%)
.vn Miễn phí 350,000 ₫ 100,000 ₫ 460,000 ₫
.com.vn | .net.vn | .biz.vn Miễn phí 250,000 ₫ 100,000 ₫ 360,000 ₫
.gov.vn | .org.vn | .edu.vn | .pro.vn | .ac.vn | .info.vn | .health.vn | .int.vn và Tên miền địa giới hành chính .vn Miễn phí 150,000 ₫ 100,000 ₫ 260,000 ₫
.vn có 1 ký tự Miễn phí 40,000,000 ₫ 100,000 ₫ 40,110,000 ₫
.vn có 2 ký tự Miễn phí 10,000,000 ₫ 100,000 ₫ 10,110,000 ₫
.name.vn Miễn phí 30,000 ₫ 20,000 ₫ 52,000 ₫
Tên miền Tiếng Việt Miễn phí 20,000 ₫ 20,000 ₫ 42,000 ₫

Bảng giá tên miền Quốc Tế

Enom và Directi là 2 nhà cung cấp tên miền quốc tế. Mỗi đơn vị cung cấp một công cụ quản trị tên miền quốc tế khác nhau. Nhìn chung, công cụ quản trị tên miên quốc tế của ENOM tốt hơn DIRECTI, giúp việc cấu hình website nhanh hơn và có nhiều tiện ích hỗ trợ khách hàng hơn.

Enom và Directi là 2 tổ chức đáp ứng domain nước ngoài. Mỗi tổ chức đáp ứng một tool quản lý domain nước ngoài chênh lệch. Nhìn chung, tool quản lý tên miên nước ngoài của ENOM càng đảm bảo hơn DIRECTI, giúp việc thông số kỹ thuật website nhanh hơn và được nhiều công dụng giúp đỡ Khách hàng hơn.

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Chuyển về iNET
(Chưa bao gồm VAT)
.com 299,000 ₫
189,000 ₫
299,000 ₫
299,000 ₫
299,000 ₫
299,000 ₫
.net 290,000 ₫
169,000 ₫
300,000 ₫
300,000 ₫
300,000 ₫
300,000 ₫
.org 320,000 ₫ 340,000 ₫ 300,000 ₫
.info 435,000 ₫ 455,000 ₫ 415,000 ₫
.asia 380,000 ₫ 400,000 ₫ 360,000 ₫
.xxx 2,730,000 ₫ 2,750,000 ₫ 2,710,000 ₫
.co 800,000 ₫ 820,000 ₫ 780,000 ₫
.us 250,000 ₫ 270,000 ₫ 230,000 ₫
.biz 420,000 ₫ 440,000 ₫ 400,000 ₫
.mobi 430,000 ₫ 450,000 ₫ 410,000 ₫
.tv 980,000 ₫ 1,000,000 ₫ 960,000 ₫
.eu 250,000 ₫ 270,000 ₫ 230,000 ₫
.site 910,000 ₫ 930,000 ₫ 890,000 ₫
.tel 430,000 ₫ 430,000 ₫ 390,000 ₫
.zone 690,000 ₫ 710,000 ₫ 670,000 ₫
.shop 900,000 ₫ 920,000 ₫ 880,000 ₫
.blog 750,000 ₫ 770,000 ₫ 730,000 ₫

Bảng giá tên miền Quốc Tế mới

Tên miền Phí đăng ký năm đầu tiên
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì từ năm thứ 2/năm
(Chưa bao gồm VAT)
Chuyển về iNET
(Chưa bao gồm VAT)
.xyz 29,000 ₫ 270,000 ₫ 230,000 ₫
.top 370,000 ₫ 390,000 ₫ 350,000 ₫
.in 280,000 ₫ 300,000 ₫ 260,000 ₫
.co.in 180,000 ₫ 200,000 ₫ 160,000 ₫
.net.in 180,000 ₫ 200,000 ₫ 160,000 ₫
.org.in 180,000 ₫ 200,000 ₫ 160,000 ₫
.com.co 800,000 ₫ 820,000 ₫ 780,000 ₫
.me 720,000 ₫ 740,000 ₫ 700,000 ₫
.firm.in 180,000 ₫ 200,000 ₫ 160,000 ₫
.online 1,040,000 ₫ 1,060,000 ₫ 1,020,000 ₫
.cc 770,000 ₫ 790,000 ₫ 750,000 ₫
.name 220,000 ₫ 240,000 ₫ 200,000 ₫
.gen.in 180,000 ₫ 200,000 ₫ 160,000 ₫
.ind.in 180,000 ₫ 200,000 ₫ 160,000 ₫
.tw 950,000 ₫ 970,000 ₫ 930,000 ₫
.computer 690,000 ₫ 710,000 ₫ 670,000 ₫
.land 690,000 ₫ 710,000 ₫ 670,000 ₫
.company 450,000 ₫ 470,000 ₫ 430,000 ₫
.academy 690,000 ₫ 710,000 ₫ 670,000 ₫
.gift 460,000 ₫ 480,000 ₫ 440,000 ₫
.marketing 690,000 ₫ 710,000 ₫ 670,000 ₫
.media 690,000 ₫ 710,000 ₫ 670,000 ₫
.website 490,000 ₫ 510,000 ₫ 470,000 ₫
.ws 540,000 ₫ 560,000 ₫ 520,000 ₫

Lưu y khi mua tên miền Quốc Tế

  • Không nên đăng ký tên miền quốc tế miễn phí: bởi vì bạn có thể mất các tên miền này mà không thể làm gì. Một website được xây dựng dựa trên tên miền. Nếu bạn mất tên miền quốc tế miễn phí này thì bạn cũng mất luôn các khách hàng đã biết đến website của bạn.
  • Không nên đăng ký tên miền quốc tế giá giẻ: bởi vì tên miền cũng là một hàng hóa. Các nhà cung cấp phải xây dựng, duy trì hệ thống và cung cấp tên miền cho khách hàng. Vì vậy, nếu bạn mua đượ các tên miền quốc tế giá rẻ bất thường thì thường là các tên miền được mua với tài khoản ngân hàng bị hack. Vì thế, bạn có thể bị block tên miền này vào bất kỳ lúc nào.

Không nên đăng ký domain nước ngoài không thu tiền: sở dĩ bạn cũng hoàn toàn có thể mất các domain đó mà không còn làm những gì. Một website được thành lập dựa vào domain. Nếu bạn mất domain nước ngoài không thu tiền này thì bạn cũng mất luôn luôn nhiều Khách hàng đang biết đến website của bản thân.

Không nên đăng ký domain nước ngoài bảng giá giẻ: sở dĩ domain cũng là một trong số sản phẩm. Các đơn vị đáp ứng phải thành lập, gia hạn khối hệ thống và đáp ứng domain cho Khách hàng. Chính vì vậy, nếu bạn oder đượ các domain nước ngoài bảng giá thấp bất thông thường xuyên thường xuyên là các domain được mua với trương mục nhà băng bị haông chồng. Vì thế, bạn và bị bloông chồng domain này vào bất cứ bao giờ.

Tên miền tương tự như địa chỉ công ty của bạn, ngoài ra tên miền còn là thương hiệu trực tuyến của bạn. Sở hữu một tên miền đẹp sẽ giúp khách hàng tìm đến công ty của bạn thay vì đối thủ. Đăng ký tên miền thương hiệu giúp khách hàng dễ dàng tìm thấy bạn trên internet. 

Tên miền giống cũng như địa điểm đơn vị của bản thân, ngoài các domain còn là hãng hiệu online của bản thân. Sở hữu một domain đẹp mắt để giúp Khách hàng tìm đến đơn vị của bản thân tthường vì đối thủ cạnh tranh. Đăng ký domain hãng hiệu giúp Khách hàng đơn giản tìm thấy bạn trên internet. 

Lý do nên dăng ký tên miền

– Khẳng định thương hiệu và nhãn hiệu hàng hóa của bạn
– Cách quảng bá thương hiệu không thể thiếu trong cuộc sống số hiện nay
– Là cách bạn bảo vệ thương hiệu của mình trên Internet
– Tên miền sẽ trở thành tài sản của bạn

Nguyên tắc đăng ký tên miền

– Tên miền không được được vượt quá 63 kí tự, bao gồm cả phần đuôi .com, .net, .org…
– Tên miền chỉ bao gồm các ký tự trong bảng chữ cái (a-z), các số (0-9) và dấu trừ (-)
– Các khoảng trắng và các ký tự đặc biệt trong tên miền khác đều không hợp lệ
– Không thể bắt đầu bằng hoặc kết thúc tên miền bằng dấu trừ (-)
– Tên miền càng ngắn càng tốt, dễ nhớ, không gây nhầm lẫn, khó viết sai
– Tên miền phải liên quan đến tên chủ thẻ hoặc lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp
– Tên miền phải xây dựng dựa trên khách hàng mục tiêu
– Chủ động nộp phí duy trì trước khi tên miền hết hạn sử dụng, tự chịu trách nhiệm khi tên miền bị mất do hết hạn sử dụng mà không đóng phí.

 
Tên miền cảm thấy không được được vượt quá 63 kí tự, cho cả phần đuôi .com, .net, .org… Tên miền chỉ bao hàm các ký tự trong bảng chữ cái (a-z), các số (0-9) và dấu trừ (-). Các gần đúng trắng và các ký tự nổi bật trong domain tương đốic đều không hợp thức. Không thể nguồn gốc bằng hoặc cuối cùng domain bằng dấu trừ (-) .
 
Tên miền càng ngắn càng xuất sắc hơn, dễ nhớ, không khiến lầm lẫn, khó viết không nên. Tên miền phải tác động đến tên chủ card hoặc ngành làm việc của business. Tên miền phải thành lập dựa vào Khách hàng tiềm năng.
 
Chủ động nộp phí gia hạn trước lúc domain hết hạn thực hiện, tự chịu trách nát nhiệm khi domain bị mất do hết hạn thực hiện mà không hề đóng phí.
 
Đăng ký tên miền – Mua tên miền giá rẻ tại Lào Cai WEB nhà đăng ký tên miền Việt Nam và quốc tế. Bảng giá đăng ký / duy trì tên miền báo giá tên miền mới nhất tại Lào Cai WEB. Đăng ký tên miền Việt Nam .VN, .Com.vn cấp 2, 3 – tên miền quốc tế .com .net .org với giá rẻ nhất.